Expressions of Interest for Adopted CNS Posts in Wales

Mesothelioma UK is inviting Expressions Of Interest (EOI) from Health Boards across Wales for two adopted Clinical Nurse Specialist posts. The EOI should be completed and returned to Mesothelioma UK by 26th March 2021.

Mae Mesothelioma UK yn gwahodd Mynegiadau Diddordeb (MD) wrth Fyrddau Iechyd ar draws Cymru ar gyfer dwy swydd Nyrs Arbenigol Glinigol wedi’u mabwysiadau. Dylid cwblhau a dychwelyd yr MD at Mesothelioma UK erbyn 26ain Mawrth, 2021.