The Mercure Swansea Hotel – Friday 27 October, 2023 / Ngwesty Mercure Abertawe – Dydd Gwener 27 Hydref, 2023
9.00am – 4.30pm

We are pleased to invite you to our first Mesothelioma Network Cymru educational event for professionals in Wales.

The event will be held on Friday 27 October 2023 at the Mercure Swansea Hotel.

The event is free to attend, so please register for tickets below.

The day will highlight the challenges we face and celebrate the achievements we are making, towards ensuring equity of access to the best care, support, treatments and trials for all those affected by mesothelioma in Wales.

Please join us for this excellent day to share learning, improve knowledge, and receive the latest updates on mesothelioma in Wales.

Mae’n bleser eich gwahodd i digwyddiad addysgol cyntaf Rhwydwaith Mesothelioma Cymru ar gyfer proffesiynolwyr yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Gwener 27 Hydref 2023 yng Ngwesty Mercure Abertawe.

Mae’r digwyddiad am ddim i’w fynychu, felly cofrestrwch am docynnau isod.

Bydd y diwrnod yn amlygu’r heriau rydym yn wynebu a dathlu’r cyrhaeddiadau, tuag at sicrhau cyfartaledd argaeledd i’r gofal, cefnogaeth, triniaethau a threialon gorau, o rhan pawb sy’n gael eu heffeithio gan mesothelioma yng Nghymru.

Ymunwch â ni ar gyfer y diwrnod rhagorol hwn, os gwelwch yn dda, i rannu dysgu, gwella gwybodaeth, a cael gafael ar y newyddion diweddaraf am mesothelioma yng Nghymru.


To book your place email events@mesothelioma.uk.com

 


Event Sponsors

With thanks to our sponsors for the Wales Professional Education Day. Sponsors do not have any input into education programme development and sponsorship does not constitute endorsement, recommendation, or favouring by Mesothelioma UK.

Leigh Day (Wales)

Thompsons (Cardiff)

Irwin Mitchell (Cardiff)

RWK Goodman

Hugh James

Simpson Millar

AstraZeneca

Slater and Gordon (Cardiff)

The Asbestos Law Partnership

Fieldfisher

Novum Law


 

Please
take
our
quick
website
survey
(3 minutes)

<